Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 1 Październik 2022    |    Imieniny obchodz: Sława, Dionizy, Teofil

ZDALNA SZKOŁA

W ramach drugiego konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo gmina Pęczniew pozyskała dotację w wysokości 55.000,00 zł. Oznacza to maksymalne wykorzystanie puli środków przyznanych naszemu samorządowi. Na wysokość dotacji miała wpływ liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. W ramach w/w dotacji zakupione zostaną laptopy wraz z oprogramowaniem. Sprzęt zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. W pierwszej edycji konkursu gmina Pęczniew pozyskała dotację w wysokości 45.000,00 zł , co łącznie daje kwotę 100.000,00 zł na sprzęt informatyczny. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.