Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 log2023a

 

 


asy23

 

sport2022z

 

 

grzabytki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 1 Marzec 2024    |    Imieniny obchodz: Antonina, Antoni, Albin

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Mimo ograniczeń spowodowanych obecnością koronawirusa SARS-CoV-2 realizowany jest projekt unijny „Szkoła równych szans” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Głównym założeniem ujętym we wniosku jest rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu, który ruszył 1 lipca ubiegłego roku uczniowie korzystają z możliwości uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych, które obecnie prowadzone są zdalnie. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstała również nowoczesna pracownia informatyczna. Wartość całego projektu to kwota 1 445 280,00 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 344 110,40 zł.