Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 14 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodz: Alfred, Izydor

Projekt konkursowy „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II

{Play}W okresie od stycznia 2018 r. do 30.06.2019 r. Gmina Pęczniew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie w ramach Priorytetu IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego będzie realizować projekt pt. „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Łączna wartość projektu to  562.537,80 zł, w tym dofinansowanie 478.157,14 zł, wkład własny 84.380,66 zł. Stosowną umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w dniu 26 stycznia podpisał Wójt Marcin Janiak. To kolejne dofinansowanie unijne pozyskane przez gminę Pęczniew.
Celem projektu jest wzrost potencjału społeczno – zawodowego i objęcie osób aktywizacją społeczną, edukacyjną i zawodową. Aby go osiągnąć zostaną zorganizowane:

-Poradnictwo psychologiczne dla 16 uczestników projektu.
-Poradnictwo specjalistyczne terapeutyczne dla 4 os.
-Edukację w szkole ponadgimnazjalnej dla 3 os.
-Indywidualne doradztwo zawodowe dla 16 uczestników projektu
-Warsztaty kompetencji życiowych dla 20 uczestników projektu.
-Szkolenia zawodowe dla 16 os. z kursem prawa jazdy kat B dla 10 os.
-Staże sześciomiesięczne dla 16 os.

W terminie do 20.02.2018 r. będzie przeprowadzona rekrutacja, kierowana do osób z terenu gminy Pęczniew, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy w PUP.
Szczegóły u Realizatora projektu : Gmina Pęczniew /Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew ,  tel. 43 678 17 49      
Zapraszamy do udziału.