Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2019    |    Imieniny obchodz: Aleks, Grzegorz, Aleksander

PRACE PRZY MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI

Mimo trudnych warunków atmosferycznych trwają intensywne prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pęczniewie”. Aktualnie na ukończeniu są prace związane z budynkiem głównym, w którym znajdą się zbiorniki i bioreaktor osadu czynnego służące mechanicznemu oczyszczaniu ścieków. W przygotowanych pomieszczeniach rozpoczęto montaż urządzeń technologicznych oraz sprzętu. Kontynuowane są również roboty związane z zewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, zbiornikiem punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz zagospodarowaniem terenu /oświetlenie, ciągi komunikacyjne, monitoring, ogrodzenie terenu/. W najbliższym czasie ruszy rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Pęczniewie. Całkowity koszt zadania to kwota  4.030.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 1.879.014,00 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Łodzi to 417.727,00 zł.