Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Maj 2019    |    Imieniny obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

W dniu 7 marca wójt Marcin Janiak podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Szkoła równych szans”.  Projekt ten  będzie realizowany dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki unijne w ramach konkurs Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Głównym założeniem ujętym we wniosku jest rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji.
W ramach projektu, który rusza od 1 lipcauczniowie będą mogli skorzystać z  zajęć dodatkowych:
- zajęcia z języka angielskiego;
- zajęcia języka niemieckiego;
- zajęcia matematyczne;
- zajęcia z przedmiotów przyrodniczych;
- zajęcia informatyczne;
- zajęcia z przedsiębiorczości;
- zajęcia z ekspresji kulturalnej;
- zajęcia z kompetencji społecznych;
- zajęcia metodą eksperymentu;
- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia psychologiczno-terapeutyczne;
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
Zorganizowany również będzie szereg wyjazdów edukacyjnych, między innymi do Centrum Nauki Kopernik i Centrum EC1. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstanie również nowoczesna pracownia informatyczna, planowany wstępny koszt wyposażenia pracowni to ponad 90 000,00 zł. Dodatkowo zostanie przygotowana pracownia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wartość całego projektu to kwota 1 445 280,00 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 344 110,40 zł.