Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Tatiana, Paweł, Miłosz

TERMOMODERNIZACJA

Mimo niesprzyjającej aury kontynuowane są prace w ramach projektu unijnego pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew”.  Aktualnie trwają roboty wykończeniowe przy budynku  Przedszkola Publicznego w Pęczniewie. Pełną parą rozpoczął się ostatni etap inwestycji, a mianowicie termomodernizacja budynku urzędu gminy. Docieplane są ściany i strop.  Zmodernizowano centralny system produkcji c.w.u. w budynku, w oparciu o nową wbudowaną kotłownię opalaną biomasą oraz zamontowano nowy system oświetlenia wewnętrznych w oparciu o źródła typu LED. Całkowita wartość w/w projektu to kwota 1.755 856,38, w tym dofinansowanie unijne wynosi 1.212 754,63 zł. Dodatkowo samorząd pozyskał na w/w zadanie środki z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki. Wysokość dotacji to 73 073,00 zł, preferencyjna pożyczka to kwota 170 507,00 zł.

Czytaj więcej...

AKCJA "MASZ GŁOS"

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk.
Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos.
Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.
Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny.
W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

Program Rodzina 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już:
- od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
- od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną - papierowo (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).
Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
Dodatkowe informacje na temat rodziny 500+ można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Szczepienia przeciwko Covid-19

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy o możliwości przyjęcia szczepionki przeciwko w/w wirusowi w następującym Punkcie Szczepień:

Nazwa podmiotu: SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY - JASKÓLSKI I JASKÓLSKI
Nazwa punktu szczepień: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia"
Adres: ul. Sportowa 5/7, 99-235 Pęczniew
tel. 43 678 15 90

Terminarz szczepień ochronnych:
- 15 stycznia 2021 zostanie uruchomiona możliwość zapisywania i umawiania terminów szczepień dla osób 80 +
- 22 stycznia br. zostanie uruchomiona możliwość zapisywania i umawiania terminów szczepień dla osób 70 +
- 25 stycznia br. rozpoczynamy szczepienia populacyjne od ww. grup wiekowych;

Jak się zapisać?
- za pośrednictwem infolinii 989 (rejestracja od 15 stycznia),
- online przez Internetowe Konto Pacjenta,
- za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie,
- osobiście w punkcie szczepień, tel 43 678 15 90

Jednocześnie informujemy, że osoby:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mające trudności z dostępem do punktu szczepień ( np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień )

mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do Punktu Szczepień.

Osoby zainteresowane z możliwości skorzystania z transportu do Punktu Szczepień proszone są o zgłaszanie się pod numerem telefonu: 43 678 15 90.

Dodatkowe informację dotyczące Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 można także uzyskać pod numerem telefonu 43 678 89 92.

BUDŻET GMINY 2021

W dniu 22 grudnia odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Pęczniew. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przyjęcia budżetu gminy na 2021 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniu wójta Marcina Janiaka radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w dokument. Dochody naszej gminy na 2021 rok zaplanowane zostały na poziomie 19 080 955,69 zł, a wydatki ustalono na poziomie 18 781 462,69 zł. Oznacza to, iż nie planuje się deficytu, a nadwyżkę budżetową w kwocie 299 493,00 zł.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r.

Punkt Kasowy w Urzędzie Gminy Pęczniew będzie czynny w godzinach od 9.00 do 10.00.

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2020 roku (czwartek)
• Urząd Gminy Pęczniew
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• Gminna Biblioteka Publiczna
• Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie
będą nieczynne.

INFORMACJA

Informujemy, że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.
Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.
Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Pęczniew zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 r. Rada Gminy Pęczniew podjęła Uchwałę Nr XXIV/139/20 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 6316).
Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynoszą:
1) 181,50 zł za rok – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 363,00 zł za rok od nieruchomości stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.
Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, której właściciel nie wypełnił obowiązku segregacji.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 STYCZNIA 2021 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2020r., poz.1439) Wójt Gminy Pęczniew zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2020 r.  Rada Gminy Pęczniew podjęła Uchwałę Nr XXIV/140/20 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 6317) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 01 stycznia 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:
1) 22,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona  podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami, która wynosi 45,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, stanowiąca dwukrotność obowiązującej stawki.

Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

USTALENIE DNIA WOLNEGO OD PRACY
W DNIU 24 GRUDNIA 2020 ROKU
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCZNIEWIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 10/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy   za święto przypadające w sobotę w  dniu 26 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie dzień 24 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie.
W związku z powyższym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie będzie w tym dniu nieczynny.

   
Kierownik GOPS Pęczniew
/-/ Wiesława Pawełczy