Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Tatiana, Paweł, Miłosz

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie  zarządzenia  nr 144/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia  1 grudnia 2021 r.  i  zarządzenia nr 147/2021 Wójta Gminy Pęczniew z dnia 9 grudnia 2021r. dzień 24 grudnia 2021 roku  ( tj. piątek) oraz dzień 7 stycznia 2022 roku ( tj. piątek) zostały ustanowione dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pęczniew.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Pęczniewie będzie w tych dniach nieczynny.
Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

 

                                                         Wójt Gminy Pęczniew

                                                            /-/ Marcin Janiak

INFORMACJA

Urząd Gminy w Pęczniewie informuję, że od stycznia 2022r. odpady komunalne z terenu gm. Pęczniew będzie odbierała firma EKO-GAB s.c. Zakład Usług Komunalnych Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kowale Pańskie Kolonia.
W najbliższym czasie do wszystkich mieszkańców zostaną dostarczone nowe kosze a używane do tej pory będą zabrane przez dotychczasową firmę Wywóz Nieczystości  oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach.
Prosimy o wystawienie koszy przy ostatnim odbiorze w grudniu.
Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 rok będą dostępne na stronie internetowej www.peczniew.pl oraz w Urzędzie Gminy w Pęczniewie.


Za utrudnienia przepraszamy.

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Mimo ograniczeń spowodowanych obecnością koronawirusa SARS-CoV-2 udało się z końcem października zakończyć projekt unijny „Szkoła równych szans” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  XI.1.2 Kształcenie ogólne,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. Głównym założeniem ujętym we wniosku było rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu, który ruszył 1 lipca ubiegłego roku uczniowie skorzystali z możliwości uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych. Wśród tych zajęć znalazły się między innymi  przedmioty ścisłe, język angielski, logopedia czy tez ekspresja kulturalna. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstała również nowoczesna pracownia informatyczna. Wartość całego projektu to kwota blisko 1 100 000,00 zł, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 1 000 000,00 zł.

Czytaj więcej...

DOTACJA Z PFRON

Gmina Pęczniew otrzymała dotację w ramach modułu IV programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 67.000,00 zł zostanie przeznaczona na wsparcie osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy. Pozyskane środki będą przeznaczone na zakup między innymi urządzeń dezynfekcyjnych oraz  paczek żywnościowych. Przewiduje się wsparcie dla około 70 osób.

KONKURS „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”

W dniu 10 listopada ogłoszono wyniki konkursu "Rosnąca Odporność", którego celem było premiowanie gmin z najwyższym wzrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października. Gmina Pęczniew uplasowała się na trzecim miejscu w powiecie, a co za tym idzie otrzymała nagrodę w wysokości 250.000,00 zł. Nagroda, która trafi do budżetu naszego samorządu zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Gmina Pęczniew wspólnie ze Szkołą Podstawową w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu przystąpiła do programu „Laboratoria przyszłości”. Program ten to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Misją tego działania jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W swoim założeniu ,, Laboratoria przyszłości ,, mają budować wśród uczniów kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 103.500,00 zł nasi uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie, a co za tym idzie będą zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. „Laboratoria Przyszłości” to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Wśród planowanych zakupów znajdują się między innymi : drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery (z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami), sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

LKS SAZAN PĘCZNIEW LIDEREM

Zespół LKS Sazan Pęczniew rewelacyjnie zaprezentował się w zmaganiach rundy jesiennej rozgrywek klasy A 2021/2022, grupa: Łódź III. Po pierwszej rundzie LKS Sazan Pęczniew zajmuje fotel lidera. Bardzo dobra postawa naszych piłkarzy przełożyła się na zdobycie kompletu punktów. Drużyna w jedenastu rozegranych meczach strzeliła 54 bramki tracąc tylko 11 goli.

Czytaj więcej...

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada w całej Polsce obchodzona była 103. Rocznica Odzyskania Niepodległości.  Gminne obchody tego ważnego święta zorganizowane zostały w Drużbinie, gdzie w miejscowym kościele odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. Złożono wiązanki i zapalono znicze w miejscu pamięci. W tegorocznych obchodach uczestniczyli między innymi: wójt Marcin Janiak, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych, radni Rady Gminy Pęczniew, radny Rady Powiatu Poddębickiego Błażej Dudziński, pracownicy samorządowi oraz poczty sztandarowe i delegacje jednostek OSP z terenu gminy, a także Szkoły Podstawowej w Pęczniewie. O oprawę muzyczną zadbała orkiestra dęta OSP Drużbin, a funkcję  dowódcy uroczystości sprawował Komendant Gminny OSP dh Zbigniew Piąstka. Delegacjom, mieszkańcom i gościom obecnym na obchodach Święta Niepodległości bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 22:00 dnia 04.11.2021 r. do godz. 07:00 dnia 05.11.2021 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%.
Uwagi: Brak.

Komunikat dotyczący dowodów osobistych

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane tylko i wyłącznie do godziny 12.00! Po tej godzinie zostanie całkowicie zablokowany dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.
Termin ten jest ostateczny jeżeli chodzi o wydanie dowodu osobistego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Od 7 listopada zostaną wdrożone nowe dowody osobiste.
Oznacza to, że od poniedziałku, 8 listopada, w urzędach mieszkańcy będą mogli składać już wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji.
Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstwem za sprawą odcisków palców zamieszczonych w warstwie elektronicznej dokumentów, a także uwidocznionego podpisu właściciela dowodu. Podobne rozwiązania stosowane są obecnie w przypadku paszportów. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.
Należy pamiętać że wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste, wydane zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem, nie będą musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności.
Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów skończy się możliwość składania wniosków o dowód osobisty za pośrednictwem internetu. Z tej możliwości będą mogły korzystać wyłącznie osoby do 12. roku życia. Wszyscy inni będą musieli osobiście zjawić się w urzędzie, aby można było pobrać odciski palców.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 r. do godz. 21:00 dnia 21.10.2021 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%.