Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Tatiana, Paweł, Miłosz

INFORMACJA

W związku z utrzymującą się falą upałów, zwracamy się do mieszkańców oraz działkowiczów Gminy Pęczniew z prośbą o zaprzestanie podlewania, napełniania basenów, mycia samochdów, ponieważ studnie głębinowe nie są wstanie wyprodukowac tak dużej ilości wody.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/2.
Obszar: województwo łódzkie, powiat poddębicki.
Ważność: od godz. 14:00 dnia 18.06.2021 r. do godz. 19:00 dnia 22.06.2021 r.
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi Brak.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

DUŻA SZANSA NA KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE W RAMACH PROW

Zakończyły się prace związane z budową zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, które stanowią część zadania pn. „Budowa zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie stacja uzdatniania wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew oraz zakup wyposażenia technicznego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pęczniewie”. Dzięki temu SUV będzie dysponował drugim zbiornikiem zapasowym wody czystej o pojemności 100 m3. Samorząd zdecydował się na  inwestycję widząc pojawiające się problemy w zapewnieniu stałego zaopatrzenia w wodę szczególnie w okresie letnim, w czasie długotrwałego braku opadów. Gmina na dofinansowanie tego zadania złożyła wniosek w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 . Z informacji, jakie dotarły z Urzędu Marszałkowskiego WŁ wynika, iż nasz samorząd ma dużą szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości ok. 120.000,00 zł. Kolejnym etapem w/w zadania będzie zakup wyposażenia dla oczyszczalni ścieków w Pęczniewie. Całkowity koszt to kwota 238.792,04 zł.

POMOC W POSTACI ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2020. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1542,20 zł dla osoby samotnej, 1161,60 zł na jednego   członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu czerwcu 2021 należy przedstawić dochody z miesiąca maja 2021).

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT STAROSTY PODDĘBICKIEGO

w sprawie przywrócenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poddębickiego

Starosta Poddębicki informuje, iż od dnia 14 czerwca 2021 roku zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poddębickiego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem: 43 678 78 16 lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy.
W dalszym ciągu istnieje możliwość umówienia porady zdalnej rezerwując termin pod numerem 43 678 78 16.
Osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych zobowiązane są do zasłaniania ust oraz nosa, a także do zdezynfekowania dłoni po wejściu do pomieszczenia, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Osoba umówiona na wizytę wchodzi do budynku, w którym znajduje się punkt npp dopiero o wyznaczonej godzinie spotkania, aby ograniczyć kontakt osób w poczekalni. Prosimy, jeśli to możliwe, aby osoby chcące uzyskać porady przychodziły pojedynczo. Ponadto, osoba korzystająca z pomocy jest zobowiązana do zajęcia stanowiska w możliwie dużej odległości od radcy prawnego/ adwokata (min. 2m).

INFORMACJA

USTALENIE DNIA WOLNEGO OD PRACY
W DNIU 04  CZERWCA 2021 ROKU
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PĘCZNIEWIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 4/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy   za Święto Pracy przypadające w sobotę w dniu 01 maja 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęczniewie dzień 04  czerwca 2021 roku (tj. piątek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pęczniewie.
W związku z powyższym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie będzie w tym dniu nieczynny.
     
                                    Kierownik GOPS Pęczniew
                                    /-/ Wiesława Pawełczyk

POHULAMY NAD JEZIORSKIEM

W dniach 15-16 maja odbyła się na terenie naszej gminy pierwsza edycja imprezy pn. „Pohulamy nad Jeziorskiem”. Uczestnicy z różnych zakątków Polski przemierzyli malownicze trasy wokół zalewu na hulajnogach. Imprezę zorganizowali lokalni propagatorzy aktywnego i zdrowego wypoczynku Pani Alicja Michalak i Pan Zdzisław Jaskólski. Celem tej imprezy była promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz promocja obszaru działania  LGD "Przymierze Jeziorsko" , w tym gminy Pęczniew. Przypomnijmy, że Pan Zdzisław Jaskólski jest pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia pn."Piesza Wycieczka do    Egiptu”, której celem również jest propagowanie aktywności fizycznej, w szczególności Nordic Walking, integracja osób chodzących z kijami oraz poznawanie walorów turystycznych gminy Pęczniew.

Czytaj więcej...

ROBOTY BUDOWLANE NA WSPÓLNEJ

Mimo niesprzyjającej pogody trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ulicy Wspólnej w miejscowości Pęczniew”. Aktualnie wykonawca zadania – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. Koło wykonuje kanalizację deszczową oraz nowe chodniki. W dalszej kolejności zostaną wykonane między innymi: nowe parkingi, oświetlenie, mała infrastruktura /kosze, ławki, donice kwiatowe, altana/ oraz nawierzchnia asfaltowa. Inwestycja jest możliwa dzięki zastosowaniu montażu finansowego składającego się ze środków Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze”, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu gminy. Wartość wszystkich prac to kwota 967.395,00 zł, a wkład własny naszego samorządu to tylko 167.396,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec lipca.

WALNE ZABRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W OSP

W niedzielne popołudnie 16 maja odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, na którym podsumowano 2020 rok. Druhowie omówili między innymi inwestycje w poszczególnych jednostkach, koszty funkcjonowania, udział w akcjach i działania podejmowane w minionym roku. Dyskutowano również o proponowanych zmianach do ustawy o OSP. Jednym z najważniejszych punktów było ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych-wyborczych. Pierwotnie zebrania powinny się odbyć w pierwszym kwartale tego roku, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały zawieszone. Jako pierwsi sprawozdanie z działalności przedstawią i wybiorą nowe władze druhowie z jednostki OSP Brodnia. Cykl zebrań zakończy się 4 lipca spotkaniem w Jadwichnie. Termin zjazdu gminnego ustalono na 8 sierpnia.

Czytaj więcej...

POMOC W POSTACI ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2020. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł dla osoby samotnej, 1161,60 zł na jednego członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu maju 2021 należy przedstawić dochody z miesiąca kwietnia 2021).

Czytaj więcej...