Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Tatiana, Paweł, Miłosz

PORT JACHTOWY

Informujemy, iż z dniem 1 maja otwarta zostaje przystań jachtowa w miejscowości Wylazłów. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie aktualnych zasad bezpieczeństwa. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące korzystania z portu, w tym cennik oraz regulamin dostępne są na naszej stronie internetowej.

ŚWIĘTA MAJOWE

Tegoroczna majówka rozpocznie się w sobotę, 1 maja, kiedy to wypada Święto Pracy nazywane również Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Podczas długiego weekendu majowego wypada również Święto Konstytucji 3 Maja – w 2021 roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pomiędzy świętami - w niedzielę, 2 maja - wypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Warto uczcić te świąteczne dni wywieszając polską flagę.

MODERNIZACJA TERENÓW NA ULICY WSPÓLNEJ W PĘCZNIEWIE

W dniu 21 kwietnia wójt Marcin Janiak podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A. Koło na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na ulicy Wspólnej w miejscowości Pęczniew”.  W ramach umowy gruntownie zmodernizowana zostanie ulica Wspólna. Zakres prac przewiduje rozbudowanie placu zabaw wraz z miejscem do wypoczynku. Ponadto wybudowane zostaną nowe parkingi, oświetlenie, mała infrastruktura /kosze, ławki, donice kwiatowe, altana/. Pojawią się także nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Całkowita wartość projektu to kwota 967.395,00 zł. Część środków na realizacje w/w zadania w wysokości 299.999,00 to środki unijne pozyskane przez samorząd z Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Dodatkowo na to zadanie gmina przeznaczy 500.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą kwotę stanowić będą środki własne samorządu. Rozpoczęcie prac przewidywane jest w pierwszej połowie maja.

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!
Od 22.04.2021 r. uruchomiona została rejestracja unikatowych Kodów Potwierdzających Dokonanie SAMOSPISU i uprawniających do udziału w Loterii. Nagrody to karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.
- wejdź na spis.gov.pl i spisz swoje gospodarstwo domowe,
- zachowaj swój unikatowy kod i zarejestruj go na https://loteria.spis.gov.pl,
- graj o samochód osobowy!
Pamiętaj, im wcześniej zarejestrujesz zgłoszenie, tym więcej szans na wygraną!
#LiczySięKażdy

WSPARCIE NA STARCIE …

Z końcem pierwszego kwartału zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”. Projekt ten realizowany był od  01.07.2019 roku przy wsparciu środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020. W ramach w/w zadania wygenerowano nowe miejsca przedszkolne, w tym stworzono warunki do objęcia edukacją dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie realizacji projektu zakupiono niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt, meble, materiały biurowo-papiernicze, sprzęt TIK i oczyszczacze powietrza. Doposażono  place zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu oraz przy Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. Zorganizowano również cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Wartość całego zakończonego przedsięwzięcia to kwota ponad 1.100.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota blisko 1.000.000,00 zł.

KURENDA - GRYPA PTAKÓW HPAI

Mieszkańcy miejscowości
Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg (od nr 1 do nr 9, od nr 76 do nr 113 oraz od nr 48 do nr 75), Kolonia Zagórki  
( nr 26, 27, 28, 29 i 30), Zagórki (nr  od 19 do 24 oraz 41)

W związku z wystąpieniem w miejscowości Gawłowice, gm. Goszczanów powiat sieradzki ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), określa się obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obejmujący miejscowości  Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg (od nr 1 do 9, od nr 76 do 113 oraz od 48 do nr 75), Kolonia Zagórki (nr 26, 27, 28, 29 i 30), Zagórki (nr 19  do 24 oraz 41), gmina Pęczniew  i  wprowadza się zakazy i nakazy:

zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Czytaj więcej...

Zaplanuj rozwój Powiatu Poddębickiego!

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Powiatu Poddębickiego do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny  aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej  w powiecie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu będzie można w sposób precyzyjny określić, min. kluczowe kierunki, potrzeby rozwojowe i obszary strategiczne, które posłużą do opracowania nowej strategii Powiatu Poddębickiego.

Mamy pewność, że Państwa opinie, pomysły i potrzeby związane z przyszłością naszego powiatu pozwolą na opracowanie dokumentu, który będzie  bezpośrednio odzwierciedlał cele i działania ważne dla dalszego rozwoju Powiatu Poddębickiego.

Ankieta dostępna jest pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/

Ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do prac nad „Strategią rozwoju Powiatu Poddębickiego na lata 2021-2027".

Liczymy na Państwa udział w badaniu i zabranie głosu w sprawie przyszłości naszego Powiatu!

TERMOMODERNIZACJA ZAKOŃCZONA

Gmina Pęczniew zakończyła kolejne duże zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych. Realizacja projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pęczniew” rozpoczęła się w maju 2020 roku i miała na celu  wykonanie prac termomodernizacyjnych polegających na realizacji szeregu działań prowadzących do podniesienia efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej tj. budynku szkoły podstawowej, przedszkola i urzędu. W ramach zaplanowanych robót między innymi docieplono ściany zewnętrzne i stropodachy, zmodernizowano oświetlenie wewnętrze. W budynku przedszkola zamontowano pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne, a w budynku urzędu zamontowano nowe źródło ciepła opalane biomasą.

Czytaj więcej...

BUDOWA ZBIORNIKA ZAPASOWEGO SUV KSIĘŻA WÓLKA

Ruszyły prace związane z budową zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne związane z infrastrukturą techniczną zbiornika wody czystej, roboty ziemne związane z fundamentem pod zbiornik wody, branżę technologiczną zbiornika oraz branżę elektryczną dotyczącą zasilania i sterowania. Wykonawcą jest firma Inżynieria Wodna Ziołkiewicz Sp.z o.o., która zrealizuje wszystkie prace za kwotę 202.958,23 zł. Dzięki temu SUV będzie dysponował drugim zbiornikiem zapasowym wody czystej o pojemności 100 m3. Gmina Pęczniew zdecydowała się na tą inwestycję widząc pojawiające się problemy w zapewnieniu stałego zaopatrzenia w wodę szczególnie w okresie letnim, w czasie długotrwałego braku opadów. Aby odciążyć budżet samorząd podjął kroki w celu pozyskania środków unijnych na realizację w/w zadania. To jedna z pierwszych inwestycji zaplanowanych w budżecie do realizacji w tym roku.