Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 25 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodz: Tatiana, Paweł, Miłosz

BEZPIECZNE WAKACJE

Czytaj więcej...W ramach działań prewencyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” w dniu 13 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach wraz z wójtem Marcinem Janiakiem oraz dyrekcją szkoły spotkali się z uczniami Zespołu Szkół w Pęczniewie. Przedstawiciele komendy przekazali dzieciom zasady związane z bezpieczeństwem podczas kąpieli, żeglowania oraz uprawiania sportów Czytaj więcej...wodnych. Dużą uwagę poświęcono na prawidłowe zachowania podczas zabaw w wodzie i w pobliżu akwenów zwracając przy tym uwagę na konieczność obecności osób dorosłych. Uczniowie otrzymali ulotki, nalepki oraz materiały tematyczne związane z bezpieczeństwem nad wodą. Nasz samorząd w ramach w/w akcji zakupił elementy odblaskowe, które również zostały przekazane na spotkaniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

INWESTUJEMY W DROGI

Czytaj więcej...Dobiegają końca prace związane z przebudową ulicy Sportowej w Pęczniewie na odcinku 245 metrów. Zgodnie z umową wykonano odwodnienie, chodniki wraz z wjazdami, podbudowę z kruszywa, nową nawierzchnię asfaltową oraz oznakowanie poziome i pionowe. Część środków w wysokości 50% wartości zadania w kwocie 177 716,00 zł pochodzi z dotacji w ramach „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Zakończono remont parkingu usytuowanego przy ulicy Sportowej. Położono masę asfaltową, wykonano oznakowanie poziome oraz zamontowano barierki ochronne. Całkowita wartość zadania to kwota 53.713,85 zł.
Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi nr 111103E Dybów – Suchorzy na odcinku 870 metrów. Zgodnie z umową wykonana zostanie podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 metrów. Całkowita wartość zadania to kwota 277.819,79 zł.
Czytaj więcej...W najbliższym czasie ruszy przebudowa drogi gminnej w Popowie (na odcinku 1710 metrów od drogi powiatowej nr 3712E do drogi powiatowej 3713E). Projekt zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 metrów, odwodnienia, poboczy oraz oznakowania. Całkowita wartość projektu to kwota 479.885,30 zł. Cześć środków nasz samorząd pozyskał w ramach podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego gmina Pęczniew otrzymała dotację w wysokości 212.980,00 zł, co stanowi blisko 50% wartości całej inwestycji.


Łącznie w tym roku powstanie na terenie gminy ok. 3 km nowych dróg asfaltowych, a wysokość pozyskanych na ten cel środków to kwota blisko 400.000,00 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

XIII WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE DRUŻYN RATOWNICTWA POWODZIOWEGO OC

Czytaj więcej...W Ostrowie Warckim 9 czerwca odbyły się XIII Wojewódzkie Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. W ćwiczeniach uczestniczyło 16 Formacji Obrony Cywilnej między innymi z gmin Pątnów, Zapolice, Pęczniew, Konopnica, Grabów, Widawa oraz miast Działoszyn, Poddębice, Warta, Opoczno, Rawa Mazowiecka, Sieradz, a także drużyna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wszystkie zespoły startowały w następujących konkurencjach:
1. Pokonanie wyznaczonego odcinka wodnego łodzią wiosłową.
2. Podjęcie tonącego do łodzi.
3. Piłowanie drewna przy użyciu piły spalinowej.
4. Budowa wału przeciwpowodziowego.
5. Pokonanie wyznaczonego odcinka wodnego łodzią motorową.
6. Rzut rzutką ratunkową z łodzi do celu.

Czytaj więcej...

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że XXXIII  Sesja Rady Gminy Pęczniew  odbędzie się  w dniu 

14 czerwca  2017 r. o godz. 1000 tj. /środa/ w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy

w Pęczniewie.

 

Czytaj więcej...

POMOC W POSTACI ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD Podprogram 2016. Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1268,00 zł dla osoby samotnej, 1028,00 zł na jednego członka rodziny. W związku z tym aby otrzymać pomoc żywnościową należy złożyć oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( tj. jeżeli osoba składa dokumenty w miesiącu kwietniu 2017 należy przedstawić dochody z miesiąca marca 2017).

Czytaj więcej...

Dotacje dla sołectw

Czytaj więcej...

W dniu 30 maja 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich dla Sołectwa Popów i Sołectwa Drużbin.       W ramach naboru na liście Zarządu Województwa Łódzkiego zadań zakwalifikowanych do realizacji znalazł się pomysł sołectwa Popów na wykonanie prac remontowych świetlicy wiejskiej w Popowie. Projekt otrzymał wsparcie z grantu wojewódzkiego opiewający na kwotę 5 000,00 złotych. Zadanie przewiduje m.in. przeprowadzenie prac remontowych polegających na wykonaniu ogrzewania, posadzek, izolacji oraz malowanie ścian.
Ponadto pomysł sołectwa Drużbin otrzymał również dotację w wysokości 5 000,00 złotych na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej i organizacje imprezy regionalnej. W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. mały i duży sprzęt AGD.
Mieszkańcy sołectw sami decydowali, na co przeznaczyć pieniądze. Zaspokojone zostaną najniezbędniejsze oczekiwania, wzbogacona zostanie infrastruktura lokalna oraz oferta kulturalna. Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie mogła być większa niż 5 000,00  złotych, a termin realizacji dofinansowanego projektu musiał się zakończyć w tym roku.

Ogólna kwota tegorocznego konkursu wyniosła 900 000,00 złotych, natomiast na liście zakwalifikowanych projektów znalazły się 182 wnioski z terenu całego województwa łódzkiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE Z ZESPOŁEM LUBOLANKI

Czytaj więcej...Panie z zespołu „Lubolanki”, kolejny raz zorganizowały spotkanie przy muzyce ludowej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. W Luboli, w sobotnie popołudnie 3 czerwca na scenie miejscowej OSP wystąpiły obok gospodyń zespół ludowy Sobótki z Brodni oraz kapela ,,Ozorkowianie” z Ozorkowa i zespół ,,Aleksandrowianie” z Aleksandrowa Łódzkiego. Słowa uznania należą się organizatorom, zespołowi „Lubolanki”, który już od 16 lat zaprasza wszystkie mamy i dzieci do wspólnego świętowania na ludowo. Życzenia w imieniu władz samorządowych wszystkim obecnym na spotkaniu mamom oraz ich dzieciom złożył Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zych. Dzieci obdarowane zostały również koszem pełnym słodyczy. Kolejny raz dzięki oddolnym inicjatywom mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni goście mogli  wspólnie świętować promując jednocześnie tradycje regionu i kulturę. To właśnie takie oddolne inicjatywy stanowią  o bogactwie i ostatecznym wizerunki gminy Pęczniew.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO

Czytaj więcej...Uczniowie Zespołu Szkół w Pęczniewie po raz kolejny świętowali Dzień Dziecka na sportowo. Zawody zorganizowane zostały przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Pęczniewie, Wójta gminy Pęczniew oraz UKS Olimpijczyk. Nie zabrakło sportowej rywalizacji, słonecznej pogody oraz dobrej zabawy. Gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w zmaganiach. Bo najważniejsza jest dobra zabawa i zdrowe współzawodnictwo!
Na zakończenie imprezy zwycięzcy odebrali z rąk Wójta naszej gminy Marcina Janiaka, oraz prezesa UKS „Olimpijczyk” Błażeja Dudzińskiego pamiątkowe puchary oraz medale.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

W dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach 9:00 – 18:00 oraz w dniu 7 czerwca 2017 r. w godz. 9:00 – 14:00 przewidywany jest trening polegający na wyemitowaniu przez okres 3 min. modulowanego dźwięku syren stanowiący o ogłoszeniu alarmu oraz przez okres 3 min. ciągłego dźwięku syren będącego sygnałem odwołującym alarm.

W dniach 8 czerwca od godz. 23:30 do dnia 9 czerwca do godz. 3:00 będzie przeprowadzany trening systemu, (w godzinach nocnych w trybie "cichej emisji").

W zależności od realizowanego scenariusza ćwiczeń mogą być uruchamiane syreny w poszczególnych powiatach naszego województwa.

Zarządzenie Nr 123/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania - do pobrania.

INWESTYCJE DROGOWE

Czytaj więcej...

Kończą się prace związane z przebudową ulicy Sportowej w Pęczniewie. Wykonano między innymi odwodnienie, chodniki wraz z wjazdami, podbudowę oraz nową nawierzchnię asfaltową. Aktualnie trwają prace wykończeniowe. Dodatkowo masą asfaltową utwardzono parking usytuowany obok ulicy Sportowej. Całkowita wartość prac prowadzonych na tej ulicy to kwota 355 716,00 zł. Część środków / 177 716,00 zł / pochodzi z dotacji w ramach "Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019". W najbliższym czasie gruntownie zmodernizowane zostaną kolejne dwa odcinki dróg w naszej gminie. Nowa nawierzchnia mineralno-asfaltowa pojawi się na drodze w Popowie /na odcinku 1710 metrów od drogi powiatowej nr 3712E do drogi powiatowej 3713E/ oraz Dybowie /na odcinku 870 metrów drogi nr 111103E Dybów – Suchorzyn/. Stosowne umowy zostały już podpisane, przewidywany termin rozpoczęcia prac to miesiąc czerwiec.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

Dotacje na zabytki.

Czytaj więcej...Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XXXVII/472/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął konkurs i udzielił w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W 2017 r. województwo łódzkie przeznaczyło na ten cel 1 327 500 zł. Wśród 41 wnioskodawców / złożono 91 wniosków /, którzy otrzymali dofinansowanie znalazła się Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa w Drużbinie. Parafiana realizację zadania przy zabytkowej Kaplicy Grobowej im. Józefa Głodzińskiego w Drużbinie otrzymała kwotę w wysokości 37 500,00 zł. Było to możliwe dzięki między innymi bardzo dobrej współpracy pomiędzy proboszczem parafii Drużbin Piotrem Kocurkiem, a gminnymi urzędnikami. Wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w całości przygotowali pracownicy UG w Pęczniewie. Specjalistyczne prace pod nadzorem konserwatora polegające na pracach remontowych przy zabytkowej kaplicy prawdopodobnie rozpoczną się jeszcze w miesiącu czerwcu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.