Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Najnowsze zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Maj 2019    |    Imieniny obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że XXXIII  Sesja Rady Gminy Pęczniew  odbędzie się  w dniu 

14 czerwca  2017 r. o godz. 1000 tj. /środa/ w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy

w Pęczniewie.

 

 

Porządek Sesji:

  1.Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy – powitanie gości
a/ stwierdzenie  quorum,
b/ przyjęcie  porządku obrad,
c/ przyjęcie  protokołu z obrad  XXXII  Sesji Rady Gminy.
2.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
3.Opinia zbiorcza  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
4.Sprawozdanie roczne z wykonania  budżetu gminy Pęczniew za 2016r.
  wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi o tym sprawozdaniu.
5.Sprawozdanie finansowe.
6.Informacja o mieniu komunalnym:
   a/ wystąpienie Wójta Gminy,
   b/ wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
   c/ opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  wniosku
      Komisji Rewizyjnej,
   d/ dyskusja,
    e/ podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia i   zatwierdzenia  
        sprawozdania  finansowego  Gminy Pęczniew  wraz ze sprawozdaniem   
       z wykonania  budżetu  gminy Pęczniew  za rok 2016,
   f/ głosowanie wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w sprawie   
      udzielenia   absolutorium  dla Wójta Gminy,
   g/ podjecie uchwały  w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Pęczniew
        absolutorium za rok 2016.   
7. Sprawozdanie  z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
    w Pęczniewie   za 2016 rok:
    a/ dyskusja,
    b/ podjecie  uchwały w sprawie  przyjęcia  Sprawozdanie  z
       działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Pęczniewie
       za 2016 rok.
8.Zatwierdzenie   rocznego  sprawozdania   finansowego  samorządowej
  instytucji kultury  Gminna  Biblioteka  Publiczna w Pęczniewie za
  2016 rok.
     a/ dyskusja,  
     b/ podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia   rocznego sprawozdania  finansowego  samorządowej  instytucji kultury – Gminna  Biblioteka  Publiczna w Pęczniewie.

9.Podjecie uchwał w sprawie :
     a/ dokonania  zmian w budżecie  gminy Pęczniew na 2017 rok,
     b/ zmiany uchwały  w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
        Finansowej  Gminy Pęczniew  na  lata 2017 – 2025
     c/ udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Poddębickiemu  na
        realizacje zadania inwestycyjnego  pn.; Remont dróg powiatowych :
        Nr 3703 E Biała  Góra –Domaniew i Nr 3706 E Domaniew”.     
10. Informacja na temat  przygotowania gminy do sezonu turystyczno –
    wypoczynkowego
11. Sprawy różne
12. Interpelacje, wnioski i zapytania
13. Zamknięcie  obrad  XXXIII  sesji  Rady  Gminy w Pęczniewie.