Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 19 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - Emilia Piasecka

Emilia Piasecka- Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 27

Do zadań stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat należy:

1) Wnioskowanie w sprawach ustalania wysokości podatków i opłat:
a) przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
- określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości;
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Pęczniew;
- obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów podatku leśnego;
- ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, termin jego płatności i sposobu poboru;
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji.
2) Dokonywanie wymiaru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych i posiadania psów:
a) bieżąca aktualizacja powierzchni gospodarstw rolnych i od nieruchomości oraz zmian właścicieli gruntów;
b) wydawanie decyzji administracyjnych.
3) Prowadzenie pełnej dokumentacji w sprawach związanych ze stosowaniem ulg w sprawie podatków:
a) badanie stanu majątkowego podatników, którym mają być zastosowane ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych;
b) przygotowanie projektów decyzji;
c) prowadzenie rejestru podań w sprawach umorzenia, zwolnienia z poboru podatku, odroczenia terminu płatności podatku, rozkładania na raty podatku.
4) Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie pozostałych ulg podatkowych (z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjnych, żołnierskich i umorzeń z urzędu).
5) Sporządzanie wniosków o przyznanie części subwencji rekompensującej – utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym i ustawie o lasach.
6) Sporządzanie sprawozdań podatkowych.
7) Przygotowywanie projektów zaświadczeń o wielkości posiadanego gospodarstwa, o stanie majątkowym oraz w sprawach wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
8) Prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
9) Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalenia i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
10) Współdziałanie z komórką księgowości podatkowej.
11) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.