Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Imieniny

Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodz: Gerwazy, Protazy, Julianna

Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Hanna Karasińska

Hanna Karasińska - Stanowisko d/s księgowości podatkowej
tel. 0 43 678-15-19; 0 43 678-15-12 wew. 27

Do zadań stanowiska ds. księgowości podatkowej należy:

1) Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie uchwalonych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i opłaty od posiadania psów:
a) sporządzanie kwitariuszy przychodowych na każdą ratę oddzielnie;
b) odtwarzanie kwitariuszy w przypadku ich zaginięcia lub zniszczenia;
c) wystawianie pokwitowań komputerowych lub pokwitowań w kwitariuszu przychodowym K-103 za opłaty przyjmowane w kasie jednostki;
d)  wyodrębnianie dodatków za zwłokę (odsetek) i kosztów egzekucyjnych z dokonywanych wpłat po terminie płatności;
e) zawiadamianie płatników o sposobie zarachowania wpłat z tytułu podatków i opłat w inny sposób niż to wynika z dowodu wpłaty;
f) sporządzanie projektów decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty lub zarachowania  na inny rodzaj należności.
2) Prowadzenie egzekucji należnych podatków i opłat:
a) analizowanie  stanu zaległości;
b) wystawianie upomnień;
c) przygotowywanie tytułów wykonawczych;
d) prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych;
e) zawiadamianie Urzędów Skarbowych o zmianie stanu zaległości z tytułu wykonawczego;
f) sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki przymusowej;
3) Przygotowywanie projektów zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych.
4) Organizowanie i nadzór inkasa należności podatkowych pobieranych przez inkasentów i sołtysów:
a) wnioskowanie w sprawach ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
i sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy – przygotowanie projektów uchwał;
b) przygotowanie projektów umów z sołtysami i inkasentami;
c) rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów i inkasentów;
d) naliczanie sołtysom i inkasentom prowizji za pobór należnych podatków
i opłat:
- prowadzenie zapisu dla obliczenia należnego sołtysom i inkasentom wynagrodzenia oraz  obliczanie tego wynagrodzenia.
5) Organizowanie i nadzór inkasa opłaty targowej pobieranej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie:
a) wnioskowanie w sprawach ustalenia wynagrodzenia dla SZGKiM w Pęczniewie z tytułu poboru opłaty targowej – przygotowanie projektów uchwał;
e) rozliczanie i kontrola rachunkowa;
f) naliczanie prowizji za pobór opłaty targowej:
- prowadzenie zapisu dla obliczenia należnego SZGKiM w Pęczniewie wynagrodzenia oraz  obliczanie tego wynagrodzenia.
6) Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie:
a) prowadzenia urządzeń księgowo – ewidencyjnych w systemie komputerowym   w oparciu o programy firmy INFO-SYSTEM autorstwa Tadeusza i Romana Groszka i prowadzonych ręcznie:
- współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości budżetowej;
- współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat;   
b) przygotowanie materiałów i sporządzanie sprawozdań o dochodach z tytułu podatków i opłat.
7) Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.